SPIN - innowacje w MSP

Aby otworzyć nowe możliwoci dla rozwoju firm Czystego Biznesu, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska angażowała się w latach 2010-2012 w międzynarodowy projekt SPIN - "Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MSP", skupiającym siedem nadbałtyckich krajów projektu - Polskę, Niemcy, Danię, Litwę, Estonię, Finlandię i Szwecję.

Polskie firmy, głównie MSP - w tym firmy członkowskie Programu Czysty Biznes, mogły liczyć na wsparcie udzielane w ramach projektu SPIN. Jego celem było upowszechnianie i promocja innowacji technologicznych w regionie Morza Bałtyckiego, narzędzi wspomagających wdrażanie i prowadzenie zrównoważonej produkcji oraz wymiana informacji poprzez stworzenie sieci współpracy – platformy dla przedsiębiorców poszukujących i oferujących innowacje dla prowadzenia zrównoważonej produkcji.

Projekt pomógł firmom w dostosowaniu się do nowych przepisów i wymogów unijnych w priorytetowych dziedzinach jak np. zastosowanie energii odnawialnych, transportu ekologicznego, gospodarki odpadami i innych.

W ramach projektu firmy korzystały z:

  • możliwości udziału w wielu spotkaniach kontaktowych organizowanych na terenie Polski, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii, Finlandii i Szwecji Dzięki efektywnemu kojarzeniu podaży i popytu otwierają się nowe rynki zbytu na terenie całego regionu Morza Bałtyckiego.
  • dostępu do międzynarodowej bazy danych zawierającej najlepsze, innowacyjne technologie środowiskowe i praktyki postępowania z krajów nadbałtyckich biorących udział w projekcie. Bazę danych można przeszukiwać według sektorów, krajów, słów kluczowych.
  • promocji technologii i rozwiązań środowiskowych stosowanych przez firmę poprzez dodanie jej do międzynarodowej bazy danych, która jest systematycznie uzupełniana.  To szansa na promowanie osiągnięć danej firmy na arenie międzynarodowej – głównie w krajach nadbałtyckich.
Zainteresowanych  zapraszamy do kontaktu:


Krajowy Punkt Kontaktowy w Głównym Instytucie Górnictwa

Włodzimierz Sokół
Tel: +48 32 259 22 11, Fax: +48 32 259 22 11
Skype: act-clean-pl
e-mail: w.sokol@gig.eu
www.actclean.gig.eu

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – partner projektu

Joanna Węgrzycka
Tel./Fax: +48 12 430 24 65, +48 12 430 24 43
www.fpds.pl

Lider projektu SPIN
Federal Environment Agency (UBA)
Daniel de Graaf
Tel. +49 (0)340 21033407, Fax. +49 (0)340 21043407
e-mail: daniel.degraaf@uba.de
www.spin-project.eu

Partnerzy projektu SPIN

Kalendarz


Filmy

Konkurs Czysty Biznes 2010

Darczyńcy

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010

  W latach 2007-2011 Czysty Biznes był wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerzy

 

 

 

 

Partnerzy Biznesowi Fundacji

Tchibo w Polsce

 

 

Media

<