O programie

Klub Czysty Biznes rozwija rynek dla towarów i usług pro-ekologicznych w Polsce.

Klub Czysty Biznes zrzesza firmy, dla których ograniczanie oddziaływania na środowisko swojej działalności biznesowej oraz działalności swoich dostawców, partnerów i klientów jest kluczowym elementem zwiększania swojej konkurencyjności na rynku.

Klub Czysty Biznes umożliwia firmom poznać doświadczenia innych firm i dzielić się swoimi, aby w ten sposób:

1.   Uzyskać wsparcie we wprowadzaniu proekologicznych działań WEWNĄTRZ firmy – np. takie, które przyczynią się do obniżenia kosztów produkcji i w związku z tym bezpośrednio zwiększają jej konkurencyjność na rynku.

2.   Angażować się w działania proekologiczne NA ZEWNĄTRZ firmy, a zwłaszcza najbliższym otoczeniu zakładu oraz na najważniejszych rynkach zbytu.

3.   Podejmować wspólne działania z innymi rzecz poprawy ochrony środowiska i dla dobra społeczności lokalnych, w których funkcjonują.

Klub Czysty Biznes to:

  • odpowiedź na liczne prośby o wsparcie od firm, w szczególności od tych, które są zmotywowane do korzystania z doświadczeń i dobrych praktyk innych firm w zakresie identyfikowania i rozwiązywania problemów ekologicznych.
  • formuła poprzez którą, Fundacja może wykorzystywać wieloletnie doświadczenia współpracujących z nią ekspertów z kraju i z zagranicy aby dopasować wsparcie do potrzeb i uwarunkowań współpracujących z nią firm.
  • programowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczelniami, samorządami oraz insytytucji około-biznesowych współpracujących z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

Klub Czysty Biznes bazuje na 20-letnim doświadczeniu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska w odpowiadaniu na ekologiczne potrzeby małych i średnich firm, które zapoczątkowała współpraca Fundacji z firmą BP oraz brytyjską organizacją Groundwork w okresie dostosowywania polskiej gospodarki do wymogów Unii Europejskiej. W latach 1998 –2012, ponad 5.000 firm skorzystało z wsparcia programu Czysty Biznes.

Wypracowane z firmami Czystego Biznesu eko –standardy (certyfikaty Zielone Biuro, Przyjazny Rowerom, Zielony Sklep, Niebieska Flaga, Zielony Klucz) są konsekwentnie propagowane przez Fundację, jako podstawa dla współpracy z firmami. Ponad 300 firm otrzymało jeden lub więcej eko –certyfikatów.