Czysty Biznes 2007-2010

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010 to tytuł projektu realizowanego w ramach drugiej edycji Programu Czysty Biznes.

Projekt był realizowany w partnerskiej współpracy z norweską organizacją Green Business Norway i przyczynił się do propagowania kultury Czysty Biznes poprzez poszerzenia proekologicznej wiedzy i doświadczenia oraz dalszego rozwoju małych i średnich firm.

Celem realizowanego w latach 2007-2010 przedsięwzięcia było promowanie i wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju wśród polskich przedsiębiorców. Projekt pomógł firmom, w szczególności małym i średnim, bardziej efektywnie wykorzystywać i zarządzać zasobami naturalnymi. Przedsiębiorstwa, które wzięły udział w projekcie miały możliwość ograniczenia swojego negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie zużycia energii, wody, surowców, ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i emisji. Osiągane efekty środowiskowe przekładały się na korzyści ekonomiczne. Przy wdrażaniu projektu wykorzystywane było interaktywne narzędzie internetowe "Menadżer Środowiska", które zostało opracowane w latach 2004-2006 w ramach projektu współfinansowanego ze środków programu UE Life Environment.

Proekologiczne wdrożenia w partycypujących firmach przyczyniły się do:

  • obniżenia zużycia energii (średnio o 10%),
  • wody (20%) lub
  • materiałów (5%) oraz
  • zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów i emisji (średnio o 10%).

 

Projekt był realizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu  Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Kalendarz


Filmy

Konkurs Czysty Biznes 2010

Darczyńcy

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010

  W latach 2007-2011 Czysty Biznes był wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerzy

 

 

 

 

Partnerzy Biznesowi Fundacji

Tchibo w Polsce

 

 

Media

<