Oferta

 

Przyłącz się do Klubu Czysty Biznes by skorzystać z doświadczeń oraz potencjału przedsiębiorców, uczelni, samorządów oraz instytucji około – biznesowych współpracujących z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska.

 

Angażując się w Klub Czysty Biznes, możesz:

 •  Obniżać koszty działania Twojej firmy, dzięki bardziej racjonalnej gospodarce surowcami, energią, wodą i odpadami oraz wdrażanie nowych pro – ekologicznych rozwiązań technicznych i technologicznych.
 • Promować swój wizerunek jako firmy prawdziwie przyjaznej dla środowiska naturalnego i społeczności lokalnych, która odgrywa aktywną i widoczną rolę w zazielenianiu polskiej gospodarki.
 •   Ograniczać swoje oddziaływanie na środowisko naturalne poprzez identyfikowanie i realizowanie systematycznych działań w swojej działalności biznesowej w oparciu o systematyczny monitoring.
 • Obniżyć koszty funkcjonowania Twojej firmy poprzez ograniczenie zużycia zasobów dzięki zarządzaniu środowiskowemu.
 • Promować swoją firmę jako odpowiedzialną społecznie wpisując się w trend CSR.
 • Wziąć udział w ogólnopolskiej inicjatywie dającej możliwość wymiany doświadczeń, wykorzystania potencjału współpracy i wzajemnej promocji (marketing ekologiczny), w tym też zakup i sprzedaż usług i produktów ekologicznych od członków Klubu na specjalnych warunkach.
 • Dostosować się do zmieniających się przepisów środowiska i BHP oraz proponowanych zmian w tym zakresie – mając pewność, że w pełni realizują obowiązki ustawowe wynikające z Prawa Ochrony Środowiska.
 • Rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska oraz współpracy ze społecznościami lokalnymi.

 

Poprzez:

 •  Korzystanie z doradztwa i szkoleń dopasowanych do potrzeb firmy, w tym doradztwa prawnego – świadczonego przez współpracujących z Fundacją specjalistów.
 • Udział w wydarzeniach organizowanych dla członków Klubu (m.in. seminaria, konferencje, warsztaty, aktualizacja informacji ekologicznych oraz poznanie praktycznych doświadczeń Fundacji zdobytych na przestrzeni ostatnich 15 lat) w celu wymiany doświadczeń firm członkowskich i dostosowania ich do swoich potrzeb, możliwości i uwarunkowań – nawiązując z nimi współpracę.
 • Korzystanie z możliwości udziału w inicjatywach, projektach i programach branżowych realizowanych przez Fundację we współpracy z partnerami publicznymi i niepublicznymi z kraju i zagranicy.
 • Włączanie się we wspólne działania na rzecz kształtowania polityki w zakresie ochrony środowiska w porozumieniu z innymi organizacjami pracodawców, organizacjami pozarządowymi, samorządami oraz instytucjami publicznymi poprzez opiniowanie dokumentów, ustaw oraz innych.
 • Udział w dorocznych spotkaniach Klubu Czysty Biznes oraz możliwość ubiegania się o Nagrodę Czystego Biznesu

Małgorzata Bartkiewicz

KONTAKT

MAłGORZATA BARTKIEWICZ - Koordynator Klubu Czysty Biznes,

M: +48 509 222 663, malgorzata.bartkiewicz@fpds.pl

Kalendarz


Filmy

Konkurs Czysty Biznes 2010

Darczyńcy

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010

  W latach 2007-2011 Czysty Biznes był wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerzy

 

 

 

 

Partnerzy Biznesowi Fundacji

Tchibo w Polsce

 

 

Media

<