Minimalizacja Odpadów i Strat

Program adresowany jest głównie do małych i średnich firm, które borykają się z problemami związanymi z zarządzaniem odpadami i nośnikami energii. Mogą w nim jednak uczestniczyć wszyscy zainteresowani redukcją ilości powstających odpadów stałych i ciekłych, zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej i cieplnej, zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń w powietrze.

Proponowane działania pomagają firmom w zmniejszeniu ilości produkowanych odpadów stałych i ciekłych, zmniejszeniu zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza, co prowadzi do poprawy zarządzania, wyższej wydajności oraz zmniejszenia kosztów. Pomagamy prowadzić systematyczne prace, które pozwalają na osiągnięcie sporych oszczędności. Pomagamy też pozyskać zaangażowanie nie tylko kadry kierowniczej, ale całej załogi przedsiębiorstwa poprzez specjalne Zespoły Odpadowe powoływane w firmach.

Członkowie Klubów mogą uczestniczyć w Minimalizacji na preferencyjnych warunkach finansowych.

Korzyści dla społeczności lokalnych:

  • zmniejszenie ilości produkowanych odpadów stałych i ciekłych, zmniejszenie zużycia energii, wody, emisji zanieczyszczeń do powietrza - co prowadzi do poprawy zarządzania, lepszej wydajności oraz zmniejszenia kosztów,
  • usprawnienie komunikacji i wymiany informacji wewnątrz firmy, zwiększenie motywacji i zaangażowania pracowników w sprawy zakładu oraz działania na rzecz ochrony środowiska,
  • wskazanie firmom konieczność prowadzenia systematycznych działań, które pozwalają na osiągnięcie sporych oszczędności,
  • pomoc w pozyskaniu zaangażowanie nie tylko kadry kierowniczej, ale całej załogi przedsiębiorstwa poprzez specjalne Zespoły Odpadowe powoływane w firmach;
  • program stanowi narzędzie, które pozwala firmom na samodzielne kontynuowanie działań po zakończeniu realizacji cyklu warsztatów,
    poprawa wizerunku firmy.

Sposób realizacji:

Program realizowany jest w firmach przez specjalnie powołane kilkuosobowe Zespoły ds. Minimalizacji Odpadów i Strat, których pracą kieruje Koordynator, przy współpracy i zaangażowaniu kierownictwa firmy i całej załogi. Specjaliści Programu Czysty Biznes wspierają działania. Program inicjujemy w każdej uczestniczącej firmie poprzez przeprowadzenie szczegółowego przeglądu odpadowego (tzw. Waste Audit). W oparciu o dane zebrane w przeglądzie, analizujemy obecny system zarządzania odpadami i nośnikami energii w firmie i wypracowujemy metody i procedury minimalizacji odpadów i strat.

Zespół ds. Minimalizacji Odpadów i Strat, z pomocą specjalistów i Koordynatorów Czystego Biznesu, analizuje procesy w firmie i na tej podstawie wybierają priorytetowe zagadnienia do rozwiązania.

Kontakt:
Jacek Chyla
Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
ul. Św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków
tel. 0 12 430 24 65, 430 24 43, wew. 23
e-mail: jacek.chyla@fpds.pl

Kalendarz


Filmy

Konkurs Czysty Biznes 2010

Darczyńcy

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010

  W latach 2007-2011 Czysty Biznes był wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerzy

 

 

 

 

Partnerzy Biznesowi Fundacji

Tchibo w Polsce

 

 

Media

<