Innowacje w MSP

Innowacje w MSP

Szukasz innowacyjnych rozwiązań dla Twojej firmy? Międzynarodowy projekt SPIN  wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do optymalizacji zarówno procesów produkcji jak i zarządzania pomagając im w dostosowaniu się do nowych przepisów i wymogów unijnych ochronie środowiska. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań Twoja firma stanie się nie tylko bardziej oszczędna i przyjazna dla środowiska, a też bardziej atrakcyjna dla konsumentów i przez to konkurencyjna na zglobalizowanym rynku.

Projekt SPIN "Zrównoważona produkcja poprzez innowacje w MSP” skupia siedem nadbałtyckich krajów projektu - Polskę, Niemcy, Danię, Litwę, Estonię, Finlandię i Szwecję, a jego celem jest upowszechnianie i promocja innowacji technologicznych w regionie Morza Bałtyckiego, narzędzi wspomagających wdrażanie i prowadzenie zrównoważonej produkcji oraz wymiana informacji poprzez stworzenie sieci współpracy – platformy dla przedsiębiorców poszukujących i oferujących innowacje dla prowadzenia zrównoważonej produkcji – mówi Joanna Węgrzycka, V-ce Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska będącej partnerem projektu.

Polskie firmy mogą liczyć na wsparcie udzielane w ramach projektu SPIN. Projekt pomaga firmom w dostosowaniu się do nowych przepisów i wymogów unijnych w priorytetowych dziedzinach jak np. zastosowanie energii odnawialnych, transportu ekologicznego, gospodarki odpadami i innych.

W ramach projektu firmy mogą korzystać z:

  • bezpośredniego doradztwa poprzez sieć Krajowych Punktów Kontaktowych – w Polsce funkcję tę pełni Główny Instytut Górnictwa. W ramach projektu możliwe jest m.in. sprawdzenie czy technologia środowiskowa, której dana firma potrzebuje jest dostępna na rynku, skontaktowania się z jej dostawcą (firmą/autorem), czy też zorganizowania spotkania z dostawcą technologii. Więcej na stronie GIG.
  • możliwości udziału w wielu spotkaniach kontaktowych organizowanych na terenie Polski, Niemiec, Danii, Litwy, Estonii, Finlandii i Szwecji Dzięki efektywnemu kojarzeniu podaży i popytu otwierają się nowe rynki zbytu na terenie całego regionu Morza Bałtyckiego.
  • dostępu do międzynarodowej bazy danych zawierającej najlepsze, innowacyjne technologie środowiskowe i praktyki postępowania z krajów nadbałtyckich biorących udział w projekcie. Bazę danych można przeszukiwać według sektorów, krajów, słów kluczowych.
  • promocji technologii i rozwiązań środowiskowych stosowanych przez firmę poprzez dodanie jej do międzynarodowej bazy danych, która jest systematycznie uzupełniana.  To szansa na promowanie osiągnięć danej firmy na arenie międzynarodowej – głównie w krajach nadbałtyckich.

Ponieważ projekt jest dofinansowywany przez Unię Europejską, wymieniona pomoc jest dla przedsiębiorców bezpłatna. Zapraszamy do współpracy.
Więcej informacji o projekcie: www.spin-project.eu

Krajowy Punkt Kontaktowy w Głównym Instytucie Górnictwa: www.actclean.gig.eu

Kalendarz


Filmy

Konkurs Czysty Biznes 2010

Darczyńcy

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010

  W latach 2007-2011 Czysty Biznes był wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerzy

 

 

 

 

Partnerzy Biznesowi Fundacji

Tchibo w Polsce

 

 

Media

<