Zarządzanie energią w firmie - dodatkowy wydatek czy zysk?

Zarządzanie energią w firmie - dodatkowy wydatek czy zysk?

Opłaty za użytkowanie energii elektrycznej stanowią ważną pozycję w budżecie każdego przedsiębiorstwa. Redukcja tych kosztów wydaje się trudna, a w rzeczywistości bez dokładnych danych o strukturze zużycia jest w zasadzie niemożliwa. Odpowiadając na zapotrzebowanie firm na rozwiązywaniem problemów gospodarowania energetycznego w firmie uruchomiliśmy specjalny „program elektryczny”.

Każda z firm, niezależnie od branży, boryka się z zarządzaniem energią elektryczną - w każdym przedsiębiorstwie konieczne jest systematyczne i racjonalne zarządzanie energią i jej monitorowanie - to jedna ze strategii gospodarowania energetycznego. 

Program elektryczny otwarty jest dla wszystkich firm zrzeszonych w Programie Czysty Biznes zainteresowanych poprawą efektywności gospodarowania energią elektryczną
w przedsiębiorstwie. Program realizowany jest we współpracy ze specjalistami Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W ramach programu, dla wybranych firm Czystego Biznesu (decyduje kolejność zgłoszeń), zorganizowane zostaną konsultacje w zakresie zwiększenia efektywności elektrycznej
w firmie. Zakres konsultacji zostanie opracowany indywidualnie dla każdej z firm biorącej udział w programie - na podstawie ankiety, którą wypełnia firma zainteresowana przystąpieniem do programu. Istnieje także możliwość dokonania indywidualnych, rzeczywistych pomiarów energii elektrycznej za pomocą specjalistycznego sprzętu na miejscu w firmie. Modernizacja czy usprawnienie zarządzania energią elektryczną w wielu przypadkach wymaga znaczących nakładów finansowych dlatego w ramach programu oferujemy także możliwość konsultacji dotyczących finansowania tego typu przedsięwzięć.

 Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o zgłaszanie się do audytora środowiskowego Fundacji Partnerstwo dla Środowiska – Jacek Chyla, jacek.chyla@fpds.pl, tel. 12 430 24 65, wew. 23.

Zainteresowane firmy zapraszamy na seminarium pt. „Energia elektryczna w praktyce”, które odbędzie się 20 maja 2010 w Krakowie. Seminarium poprowadzi specjalista w tym zakresie – prof. Andrzej Bień z AGH. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń z zakresu energii elektrycznej głównie między inżynierami i technikami elektrykami z różnych firm.

Na seminarium zostaną poruszone następujące zagadnienia: zamówienia mocy, sprawności silników, moc zamówiona taryfy, nowe prawo energetyczne-taryfy, metodyka, technika pomiarowa. Spotkanie ma pomóc odpowiedzieć na pytanie jak każda firma może zwiększyć swoją efektywność energetyczną.

Program seminarium:


Moc i energia elektryczna definicje (Pojęcia mocy czynnej i biernej, energia czynna i bierna).
Pomiar energii elektrycznej (Licznik indukcyjny i licznik elektroniczny, działanie, co mierzą, eksploatacja. Dokumenty formalne: ustawa, rozporządzenie, normy).
Odbiorniki energii elektrycznej i ich wpływ na otoczenie (Odbiorniki oddziałujące na sieć elektroenergetyczną).
Jakość energii elektrycznej (Pojęcie jakości energii elektrycznej, ocena jakości energii elektrycznej).

Zgłoszenia na seminarium prosimy przesyłać na adres:
Klub Czystego Biznesu w Krakowie
Teodozja Susik, e-mail: czysty.biznes@interia.eu

Kalendarz


Filmy

Konkurs Czysty Biznes 2010

Darczyńcy

„Propagowanie czystego biznesu w Polsce” 2007-2010

  W latach 2007-2011 Czysty Biznes był wspierany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Partnerzy

 

 

 

 

Partnerzy Biznesowi Fundacji

Tchibo w Polsce

 

 

Media

<